קבלו הערכה חינם לנכס שלכם

מוכרים את הבית?

שוק הנדל"ן רווי משתנים המשפיעים על מחיר הנכס 
(מיקום, כיוונים, קומה, מצב נכס, ועוד),
לפיכך מומלץ לבצע הערכת שווי לדירה, זאת על מנת למנוע, מחד גיסא, מצב של הוצאת הנכס למכירה מתחת למחיר הריאלי, ומאידך גיסא למנוע מצב הפוך, של הוצאתו במחיר גבוה מדי – דבר שיגרום להרתעת והברחת קונים פוטנצליים, וכתוצאה מכך יעמוד הנכס למכירה זמן רב מדי.

הערכת נכס חינם

משרדנו מבצע הערכת נכס חנם – ע"י מתווך מקצועי ומנוסה, הנותנת למוכר תמונה נכונה – אף שאינה הערכת שַמָאוּת בהגדרה – לגבי שווי השוק בפועל, ובהתאם לאזור, למצב הדירה, ושאר המשתנים המשפיעים על מחירה.

יצירת קשר ישיר עם
אוריאל פרלמוטר