במרכז השכונה, 4 חדרים, נוף מדהים, 3 כ"א, מרפסות, בנין נגיש.